Home
Rade Koncar

Врз основа на член 393 став 2 од Законот за трговските друштва, Одборот на директори на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје

ОБЈАВУВА:

Седницата на Собранието на акционери на АД Раде Кончар-Апаратна техника – Скопје, се презакажува за ден 20.08.2018 година (понеделник) со почеток во 13 часот во хотел КОНТИНЕНТАЛ, сала: Континентал Клуб, Скопје на бул.”Александар Македонски” бб – Скопје, со истиот објавен дневен ред со Јавниот повик и објавен ревидиран дневен ред 

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ НА АД