Архива собрание на АД Раде Кончар - Апаратна Техника Скопје

1. Собрание 20.06.2018 ( не одржано)

2. Собрание 20.08.2018 ( собрание од 15.08.2018, презакажано за ден 20.08.2018 )