Корпоративни Контакти

 

АД Раде Кончар – Апаратна Техника Скопје

Бул. 3 – та Македонска бригада бб, 1000 Скопје, Р.Македонија

Телефон : + 389 (0) 2 24 62 412

Факс: + 389 (0) 2 24 62 622

E – mail : rk@radekoncar-ad.com.mk

www.radekoncar-ad.com.mk

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ

Стојков Здравко

Телефон : + 389 (0) 2 24 62 412

Факс: + 389 (0) 2 24 62 622

E – mail :

 

 

ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР

Лазаревски Татјана

Телефон : + 389 (0) 2 24 62 412

Факс: + 389 (0) 2 24 62 622

E – mail : t.lazarevski@radekoncar-ad.com.mk

 

 

АКЦИОНЕРСТВО

Теодоров Александар

Мобилен : + 389 (0) 70 219 056

E – mail : a.teodorov@radekoncar-ad.com.mk