КОРПОРАТИВНА СТРУКТУРА

 

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ

Претседател на Одбор на Директори

Стојков Здравко

 

Извршен Директор

Лазаревски Татјана

 

Неизвршни членови :

Јанчиќ Горан

Киријас Џалева Корина

Вељковиќ Татјана