Rade Koncar

ИЗВЕСТУВАЊЕ :

АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје, ги известува акционерите дека согласно донесените Одлуки од Собранието на акционери одржано на ден 18.06.2020 година , ќе отпочне со исплата на дивидендата за 2019 година, после 7-ми јули 2020 година. Сите акционери кои немаат доставено трансакциски или жиро сметки, или во колку истите ги смениле, да го известат Акционерското друштво.


Лице за контакт: Теодоров Александар моб.тел: 070 219 056.